More than 74 000 items

Fast deliveries

High reliability

About us


About AllOffice

AllOffice är en av Sveriges ledande leverantörer av produkter och tjänster för presterande arbetsplatser.

Med Sveriges mest kundnära relationer ser vi till att presterande arbetsplatser kan fokusera på sin kärnverksamhet. Vi erbjuder service samt ett heltäckande sortiment av kontors- & städprodukter, möbler, ergonomi, hygien, kök & servering, emballage, tryck & profil samt smarta lösningar inom dokumenthantering. Vår mission är att underlätta vardagen för våra kunder och tillsammans arbeta för ökad hållbarhet.

Med 31 butiker från norr till söder, e-handel, kundsupport och branschens största säljkår, försöker vi alltid erbjuda hållbara lösningar för såväl totalekonomi för ditt företag och arbetsplats, som miljö och långsiktiga affärsrelationer. Personlig service, kostnadskontroll, lokal närvaro och förbättrat hållbarhetsarbete samt tillgänglighet i multipla kanaler är några av ledorden för framtiden.

AllOffice – för presterande arbetsplatser